header

Huisregels hemeltjelief!

deco-250px

Algemeen
Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico en het betekent dat je de huisregels accepteert.

Drank en etenswaren

Het nuttigen van meegebrachte dranken en etenswaren is op het terrein niet toegestaan. Tassen zullen hierop worden gecontroleerd.

Gedrag

Hemeltjelief! is een feest voor jong en oud. We vragen jullie speciaal om rekening te houden met de kleinsten onder ons.

Niet toegestaan
Drugs, gevaarlijke voorwerpen zoals slag-, steek- of vuurwapens en overige gevaarlijke voorwerpen, glas en blik. Op Hemeltjelief! zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van maximaal 5 gram softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram in bezit, dan zal je aan de politie worden overgedragen. Bij het in bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zal de bezoeker (bij grote hoeveelheid) worden aangehouden en worden overgedragen aan de politie.Bij de entree wordt een dropbox geplaatst, dit wordt gecoördineerd door het beveiligingsbedrijf.

Betaalmiddel
Het is mogelijk om op het terrein contant of met PIN pas en te betalen.

Veiligheid
Op het terrein lopen in herkenbare kleding beveiligers rond en er is 1 EHBO post.

Aansprakelijkheid
De organisatie van Hemeltjelief! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade aan bezoekers en eigendommen. Tevens kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.

Overig
In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
De organisatie behoudt zich het recht voor om bepaalde personen de toegang te weigeren of te verwijderen van de evenementenlocatie.

Plezier
Maak er een mooie dag van en geniet!

Dank voor je medewerking! 
De organisatie van Hemeltjelief Festival

Hemeltjelief organiseert kleurrijke, creatieve kinderactiviteiten in Amsterdam Noord die ook leuk en interessant zijn voor volwassenen. De stichting heeft geen winstoogmerk en werkt nauw samen met Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord, Stichting NDSM en Stichting NoordOogst.